Niezwykły widok u wybrzeży Izraela. To niespodziewany efekt zmian klimatu

Niezwykły widok u wybrzeży Izraela. To niespodziewany efekt zmian klimatu

Dodano: 
Izraelski urząd ds. parków i przyrody zamieścił w mediach społecznościowych fotografię morza, naznaczonego białymi plamami. Jak wyjaśniono, jest to gigantyczny rój meduz, który migruje z powodu zmian klimatu.

We wtorek 19 lipca nieopodal Hajfy w Izraelu zauważono niecodzienne zjawisko. Na morzu w strefie przybrzeżnej woda pokryta była białymi plamkami. Obserwacja z bliższej odległości pozwoliła stwierdzić, że za efekt odpowiedzialne były tysiące meduz, przepływające blisko brzegu.

Eksperci podkreślają, że tak wielkie grupy tych stworzeń świadczą o nasilonym rozmnażaniu tego gatunku, co nie jest dobrą informacją dla ludzi. Znaczna część meduz miała przybyć na Morze Śródziemne z Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku. Przedostały się tam przez Kanał Sueski.

twitter

Izraelski Zarządu Ochrony Przyrody i Parków Narodowych podkreślał, że częściowo to ludzka działalność wpłynęła na tak dużą migrację meduz. Wymienił w tym kontekście zanieczyszczenia i zmiany klimatu. Na łamach „Times of Israel” podano też, że nie bez znaczenia było rozkopywanie Kanału Sueskiego i zmniejszanie liczebności drapieżników, takich jak żółwie wodne czy samogłowy.

Meduzy są konkurencją dla miejscowych gatunków zwierząt morskich. Stanowią też utrapienie dla ludzi i nie chodzi tu tylko o poparzenia. Mogą zatykać różnego rodzaju pompy w zakładach odsalania, oczyszczalniach czy elektrowniach.

Zmiany klimatu, raport IPCC

Przeznaczony dla decydentów dokument pt. „Zmiany klimatu 2022: Konsekwencje, adaptacja i zagrożenia” Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) opublikowano w marcu tego roku. Został on opracowany i przyjęty przez 270 autorów i 195 rządów, a opublikowany – po sesji plenarnej, która odbyła się w lutym. Raport omawia wpływ zmian klimatu na ekosystemy i społeczeństwa z uwzględnieniem słabych punktów oraz zdolności przystosowania do zmian, obecnych i przyszłych. Autorzy dokumentu wskazują na zagrożenia dla ludzi i środowiska wynikające z ciągłych emisji. Raport oparto na ponad 34 000 pracach naukowych.

W dokumencie podkreślono, że zmiany klimatu wywołane emisją gazów cieplarnianych przez człowieka powodują powszechne straty i szkody w przyrodzie i wśród ludzi, narażając społeczeństwa i środowisko na różne ryzyka, m.in. zgonów, strat w produkcji żywności, dewastację przyrody i ograniczenie wzrostu gospodarczego. Jest już bezdyskusyjne – zaznaczono – że „zmiany klimatu stanowią zagrożenie dla dobrobytu ludzi i zdrowia naszej planety”.

Czytaj też:
Brak pomysłu na urlop? Leć do Azerbejdżanu – najmniej znanego kraju Zakaukazia

Źródło: Times of Israel