Czy można bezkosztowo zrezygnować z wakacji all inclusive? Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży
Artykuł sponsorowany

Czy można bezkosztowo zrezygnować z wakacji all inclusive? Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży

Dodano: 
Jakie są koszty rezygnacji z wakacji all inclusive?
Jakie są koszty rezygnacji z wakacji all inclusive? Źródło:UNIQA
Polska Izba Turystyki przygotowała raport „Zagraniczne wakacje Polaków 2023” i wskazała, że wśród ulubionych kierunków znajdują się takie kraje jak Turcja, Grecja i Egipt. W 2023 roku wyraźnie wzrosła względem poprzedniego roku liczba turystów wybierających wyjazd w opcji all inclusive: było ich 86,97 proc. w porównaniu z 84 proc. z 2022 roku.

All inclusive oznacza, że wszystkie posiłki główne, przekąski i napoje są w cenie imprezy turystycznej i zapewnia je wybrany hotel. Co jednak stanie się, jeśli turysta będzie chciał zrezygnować z zarezerwowanych wakacji?

Jakie są koszty rezygnacji z wyjazdu all inclusive w biurze?

Turysta ma prawo na mocy obowiązujących przepisów odstąpić od umowy o imprezę turystyczną zawartej z biurem podróży czy z agencją pośrednictwa turystycznego w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. Jeśli zdarzy się, że nie będziesz mógł wyjechać na wypoczynek all inclusive, to złóż pisemne oświadczenie do biura podróży.

Wiąże się to z określonymi konsekwencjami. Podróżny jest zobowiązany na rzecz organizatora wyjazdu turystycznego do uiszczenia pewnej opłaty z tytułu odstąpienia od umowy, w zryczałtowanej wysokości.

Każde biuro turystyczne może mieć nieco inne wytyczne w tym zakresie. Na przykład Rainbow potrąca:

 • 7 proc. ceny imprezy – przy odstąpieniu do 45 dni przed dniem wyjazdu,
 • 20 proc. ceny imprezy – przy odstąpieniu od 44 do 31 dni przed dniem wyjazdu,
 • 30 proc. ceny imprezy – przy odstąpieniu od 30 do 21 dni przed dniem wyjazdu,
 • 50 proc. ceny imprezy – przy odstąpieniu od 20 do 15 dni przed dniem wyjazdu,
 • 70 proc. ceny imprezy – przy odstąpieniu od 14 do 8 dni przed dniem wyjazdu,
 • 80 proc. ceny imprezy – przy odstąpieniu od 7 do 4 dni przed dniem wyjazdu,
 • 95 proc. ceny imprezy – przy odstąpieniu na 3 dni przed dniem wyjazdu lub później, najpóźniej w dniu wyjazdu.

Organizator do opłaty za odstąpienie doliczy także składkę na Turystyczny Fundusz Pomocowy oraz na ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, jeśli taką polisę turysta wykupił. Im mniej pozostało dni przed rozpoczęciem podróży, tym umowa podróży zakładać będzie w takim przypadku poniesienie wyższych kosztów przy zrezygnowaniu z wyjazdu.

Niestety, ale rezygnacja czy przerwanie imprezy turystycznej all inclusive lub innej może Cię słono kosztować, ale nie musi tak być. Sprawdź warunki ubezpieczenia kosztów rezygnacji z wyjazdu. Co daje turyście taka umowa zawierana jeszcze przed rozpoczęciem podróży? Czy warto kupić ubezpieczenie turystyczne obejmujące ryzyko rezygnacji lub przerwania podróży?

Jak działa ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży i przerwania podróży?

Jednym z rodzajów ubezpieczenia turystycznego jest ubezpieczenie rezygnacji lub przerwania podróży.. Zapewnia ono zwrot kosztów poniesionych na zaplanowana podróż (imprezę turystyczną, rezerwację hotelową, rezerwację apartamentu, domu kwakaycjnego, biletu lotniczego)w razie konieczności rezygnacji bądź przerwania podróży z określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) przyczyn.

Jeśli będziesz musiał zrezygnować z podróży lub ją przerwać, możesz otrzymać od ubezpieczyciela zwrot kosztów wyjazdu. W UNIQA suma ubezpieczenia przy polisie rezygnacji z podróży wynosi przy tym 35 000 zł. Obowiązuje 0 proc. wkładu własnego.

Jaki jest zakres ubezpieczenia rezygnacji z wyjazdu?

W przypadku ubezpieczenia rezygnacji z wakacji w UNIQA zyskujesz bardzo szeroki zakres powodów rezygnacji z podróży. Ubezpieczyciel zwróci Ci koszty związane z rezygnacją z podróży all inclusive m.in. w takich przypadkach, jak:

 • wypadek lub choroba – ubezpieczonego, osoby bliskiej lub współuczestnika podróży,
 • komplikacje związane z ciążą ubezpieczonego lub osoby bliskiej,
 • zgon ubezpieczonego, osoby bliskiej lub współuczestnika podróży,
 • zdarzenia losowe zaistniałe w miejscu zamieszkania w terminie maksymalnie 14 dni przed datą wyjazdu,
 • kradzież dokumentów niezbędnych w podróży,
 • czynności administracyjne związane z kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem mienia przy wypadku komunikacyjnym lub pożarze pojazdu,
 • wezwanie do sądu,
 • egzamin poprawkowy,
 • wezwanie przez władze administracyjne RP,
 • szkoda w zakładzie pracy,
 • utrata pracy,
 • otrzymanie decyzji o pobycie w sanatorium.

Przy zaistnieniu takich powodów rezygnacji z podróży towarzystwo wypłaci 100 proc. zwrotu z ubezpieczenia kosztów podróży. Dzięki polisie uzyskujesz komfort planowania wakacji. Zakup ubezpieczenia to tak naprawdę mały koszt, zwłaszcza w stosunku do wydatków na daleką podróż.

Źródło: UNIQA