Wakacje w Chorwacji, Hiszpanii i Włoszech. Szczepienie nie zawsze wystarcza, by przekroczyć granicę

Wakacje w Chorwacji, Hiszpanii i Włoszech. Szczepienie nie zawsze wystarcza, by przekroczyć granicę

Dodano: 
Rzym
Rzym Źródło: Pixabay
Komplet szczepień nie musi być przepustką do swobodnego przekroczenia granicy. Włochy i tak wymagają przełożenia wyniku testu. A jakie zasady obowiązują przy wjeździe do Hiszpanii i Chorwacji?

Możemy się spodziewać, że co tydzień będziemy się dowiadywać o luzowaniu obostrzeń w kolejnych krajach Europy. Fakt, że przekraczanie granic jest coraz łatwiejsze, nie powinien jednak uśpić naszej czujności. W każdym kraju obowiązują odmienne zasady wjazdu. Szczepienie nie wszędzie umożliwia swobodne przekraczanie granicy (np. we Włoszech), a test zrobiony w Polsce nie musi zostać zaakceptowany w kraju, do którego się udajemy (np. Chorwacja).

Zaktualizowane zasady wjazdu zamieszczane są na stronach ambasad RP. Prezentujemy aktualne informacje dotyczące wjeżdżania na teren Włoch, Hiszpanii i Chorwacji.

Hiszpania

Od 7 czerwca 2021 roku, podróżujący do Hiszpanii z państw ujętych na liście regionów ryzyka (w tym z Polski), zobowiązani będą do przedstawienia jednego z poniższych dokumentów:

 • Zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie pełnej szczepionki przeciwko COVID-19. Od podania szczepionki musi minąć co najmniej 14 dni. Zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko osoby zaszczepionej, datę szczepienia ze wskazaniem przyjęcia ostatniej dawki, rodzaj przyjętej szczepionki, liczbę przyjętych dawek/wskazanie przyjęcia pełnego szczepienia, kraj, w którym dokonano szczepienia oraz wskazanie instytucji wydającej zaświadczenie,
 • Zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na obecność SARS-CoV-2 — uznawane będą zaświadczenia wydane w czasie 48 godzin przed przylotem do Hiszpanii; uznawane będą rodzaje testów wykonywanych techniką NAAT wykrywające RNA koronawirusa (np. RT-PCR) lub testy antygenowe (uwzględnione na wspólnym wykazie szybkich testów antygenowych publikowanym przez Komisję Europejską na podstawie Zalecenia Rady 2021/C 24/01).
 • Zaświadczenia o przebyciu COVID -19 — uznawane będą zaświadczenia wydane przynajmniej 11 dni od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu wykonanego techniką NAAT. Zaświadczenia tracą ważność po 180 dniach od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu.

Dzieci poniżej 6 roku życia nie muszą przedstawiać żadnego z powyższych zaświadczeń.

Ponadto wszyscy podróżni przybywający do Hiszpanii drogą powietrzną lub morską są zobowiązani do wypełnienia formularza sanitarnego (dostępny na stronie www.spth.gob.es lub poprzez bezpłatną aplikację SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH). Formularz generuje kod QR, który należy okazać przed wejściem na pokład samolotu lub statku pasażerskiego oraz po przybyciu do Hiszpanii.

Włochy

Osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium państw z Kategorii C (w tym z Polski) co najmniej do 30 lipca br. mają obowiązek:

 • zarejestrowania swojego przyjazdu na platformie EU Digital Passenger Locator Form
 • przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku testu wymazowego (molekularnego lub antygenowego), wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch

Według aktualnie obowiązujących włoskich przepisów ani szczepienie ani przebycie Covid-19 nie zwalnia z obowiązku posiadania testu. Testu nie muszą wykonywać dzieci poniżej drugiego roku życia.

Stan wyjątkowy we Włoszech został przedłużony do 31 lipca 2021 r. Oznacza to, że pozostają w mocy ramy prawne pozwalające na wprowadzanie ad hoc obostrzeń centralnych i lokalnych w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej. Dalej obowiązuje podział Włoch na strefy białą, żółtą, pomarańczową i czerwoną. O przyporządkowaniu regionu do danej strefy decyduje Minister Zdrowia na podstawie cotygodniowego monitoringu.

Na terytorium całych Włoch w strefie żółtej, pomarańczowej i czerwonej obowiązuje godzina policyjna od 23:00 do 5:00. Stopniowe znoszenie godziny policyjnej:

 • od 7 czerwca do 20 czerwca w strefie żółtej godzina policyjna od 24.00 do 5.00.
 • od 21 czerwca w strefie żółtej zostanie zniesiona godzina policyjna.

We wskazanych godzinach dozwolone jest przemieszczanie się jedynie z uzasadnionych powodów związanych z wykonywaną pracą, w sytuacji wyższej konieczności oraz w nagłych przypadkach, związanych np. ze stanem zdrowia. Ponadto dozwolony jest powrót do swojego miejsca zamieszkania/ pobytu.

Czytaj też:
Polska otwiera granice. Co z kontrolami i kwarantanną?

Chorwacja

Od dnia 2 czerwca 2021 r. na teren Chorwacji mogą wjechać osoby, które:

 • okażą nie starszy niż 72 godziny negatywny wynik testu PCR na SARS-CoV-2 lub nie starszy niż 48 godzin szybki test antygenowy (ważność obu testów liczy się od momentu pobrania materiału do badania).
 • posiadają zaświadczenie o odbyciu pełnego cyklu szczepień, o ile od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki upłynęło min. 14 dni;
 • przeszły COVID-19 i przyjęły pierwszą dawkę szczepionki w ciągu 6 miesięcy od daty zachorowania na COVID-19, a szczepienie zostało wykonane w ciągu ostatnich 180 dni – w takim przypadku należy okazać zaświadczenie o przebyciu choroby oraz zaświadczenie o przyjęciu pierwszej dawki szczepionki;
 • przyjęły pierwszą dawkę szczepionki Pfizer, Moderna lub Gamaleya (Sputnik V), a od jej przyjęcia upłynęło od 22 do 42 dni;
 • przyjęły pierwszą dawkę szczepionki AstraZeneca, a od jej przyjęcia upłynęło od 22 do 84 dni;
 • przebyły COVID-19 i mogą to potwierdzić zaświadczeniem lekarskim, zawierającym daty przechodzenia choroby lub pozytywnym wynikiem testu PCR/testu antygenowego, wykonanym w ciągu ostatnich 6 miesięcy, ale nie później niż 11 dni, przed planowaną datą przekroczenia granicy RCh. Nie ma wzoru takiego zaświadczenia.
 • posiadają unijny cyfrowy zielony certyfikat COVID-19;
 • dzieci do momentu ukończenia dwunastu lat, przekraczające granicę z rodzicami/opiekunami posiadającymi negatywny wynik testu, będącymi ozdrowieńcami lub posiadającymi zaświadczenie o szczepieniu.

Osoby, które nie spełniają żadnego z ww. wymogów zostaną zobowiązane do odbycia kwarantanny (10 dni). Kwarantanna może zostać skrócona po okazaniu negatywnego wyniku testu wykonanego w Chorwacji, tj. przesłaniu go na adres mailowy przejścia granicznego, przez które dana osoba wjeżdżała na terytorium Chorwacji i otrzymaniu stosownego SMS-owego potwierdzenia od chorwackich służb.

Czytaj też:
Granice otwarte. Gdzie będzie można pojechać na wakacje?

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także