Rynek hotelarski na fali wzrostowej, ale widać lekkie spowolnienie

Rynek hotelarski na fali wzrostowej, ale widać lekkie spowolnienie

Dodano: 
Kurort na plaży
Kurort na plaży Źródło: Unsplash / Lance Asper
Polski rynek hotelarski ciągle jest na fali wzrostu. Jak wynika z raportu „Rynek hotelarski w Polsce 2018” wydawnictwa Świat Hoteli, w najbliższych latach nie powinniśmy spodziewać się zmiany tego trendu. Z szacunków firmy Colliers International, przeprowadzonych na potrzeby raportu, niebawem przybędzie aż 77 nowych hoteli, a kolejnych 151 jest na etapie planowania.

Rok 2017 przyniósł wyjątkowo niski przyrost nowych hoteli. Tylko w dziewięciu województwach ta liczba wzrosła, a w trzech zmalała (lubuskie, opolskie i świętokrzyskie). Największy wzrost, jeśli chodzi o nowe hotele i liczbę pokoi, zanotowano w województwie małopolskim. Największe spadki w świętokrzyskim. Jak wynika z raportu „Rynek hotelarski w Polsce 2018” wydawnictwa Świat Hoteli, można mówić o spowolnieniu rynku w roku 2017. Nie ma jednak sygnałów, które wskazywałyby, że inwestorzy zaczynają wątpić w rozwój rynku. Wyhamowanie zanotowane w 2017 może wynikać więc jedynie ze statystycznego przestoju między etapem rozpoczęcia inwestycji, a jej oddaniem do użytku. Statystyki mogą wyglądać pesymistycznie także dlatego, że widoczny jest trend inwestowania w obiekty finansowane w systemie condo. Takie obiekty, rzadko są klasyfikowane jako hotele i z tego powodu nie mieszczą się w statystykach.

Nowa podaż hoteli z podziałem na województwa (I półrocze 2018 r.)
Województwo Liczba hoteli Liczba pokoi Liczba miejsc noclegowych
Dolnośląskie 5 285 582
Kujawsko-Pomorskie 3 83 155
Lubelskie 2 62 119
Lubuskie 2 40 75
Łódzkie 3 59 135
Małopolskie 14 850 1677
Mazowieckie 8 460 910
Podkarpackie 3 63 124
Pomorskie 5 411 815
Śląskie 2 167 322
Świętokrzyskie 1 15 35
Wielkopolskie 7 223 446
Zachodniopomorskie 2 97 186
Razem 57 2815 5581
Źródło: Urzędy Marszałkowskie, Pro Value

Zaangażowanie inwestorów w 2017 roku było na poziomie średniej z lat 2000-2017, i wyniosło 2,1 mld złotych. Jest to wynik niższy niż w roku 2016, ale wypada korzystnie biorąc pod uwagę średnią z 17 lat. Należy jednak zaznaczyć, że autorzy raportu nie wliczali do tej kwoty inwestycji realizowanych w systemie condo. Z uwzględnieniem tej kwoty, mogłoby się okazać, że rynek wcale nie wyhamował.

Nowa podaż i stabilizacja popytu

W pierwszym półroczu 2018 roku w raporcie odnotowano skategoryzowanie 57 nowych hoteli, które łącznie oferują 2815 pokoi. Jest to wynik zbliżony do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jeśli chodzi o rozkład na województwa, to aż 14 z tych obiektów powstało w województwie małopolskim (z czego 6 w Krakowie i 4 w Zakopanem). Dalej plasuje się województwo mazowieckie i wielkopolskie. Wśród miejscowości turystycznych przoduje wspominane już Zakopane. Odnotowano też zmiany w Sopocie i Kołobrzegu.

Czytaj też:
Rekordowe wakacje polskich hotelarzy

Rynek doszedł do momentu, w którym popyt zaczyna się stabilizować. Nowe inwestycje hotelowe, najem krótkoterminowy i inne czynniki wpływają na to, że w najbliższych latach sektor hotelarski będzie musiał przejść szereg zmian. Dotyczy to głównie starszych hoteli, które, aby pozostać konkurencyjne, będą musiały przeprowadzić gruntowne remonty i modernizacje. Zmiany na rynku mogą być także bardzo bolesne dla obiektów położonych w mniej atrakcyjnych lokalizacjach. Zauważalny jest optymizm inwestycyjny na rynku. Inwestorzy szukając sposobów dywersyfikacji swoich inwestycji, coraz chętniej zwracają się w kierunku sektora hotelarskiego.

Wyzwania

Wśród podstawowych wyznań przewidywanych na najbliższe lata dla branży hotelarskiej nie ma zaskoczeń. Pokrywają się one bowiem z problemami, które dotykają całą branżę budowlaną. Jako główne elementy mogące zahamować wzrost i spowolnić realizację części inwestycji, wskazuje się wysokie ceny materiałów budowlanych i utrudniony dostęp do siły roboczej.

 0

Czytaj także