Wybierasz się na zagraniczny urlop? Po powrocie do kraju czeka cię kwarantanna

Wybierasz się na zagraniczny urlop? Po powrocie do kraju czeka cię kwarantanna

Dodano: 
Wnętrze samolotu, zdj. ilustracyjne
Wnętrze samolotu, zdj. ilustracyjne / Źródło: Shutterstock / Matej Kastelic
Mimo obowiązujących obostrzeń decydujesz się na wyjazd na ferie poza Polskę? Po powrocie musisz się liczyć z restrykcjami. Bez względu na kraj, w którym będziesz przebywać, będziesz musiał się udać na 10-dniową kwarantannę.

W związku z pandemią i wzrostem nowych przypadków zakażeń w wielu miejscach świata, MSZ apeluje o unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne. Decydując się na spędzenie sylwestra czy ferii zimowych poza granicami kraju, trzeba się liczyć z obostrzeniami nie tylko na miejscu, ale również po powrocie. Od 28 grudnia 2020 r. do 17 styczna 2021 r. obowiązkowej kwarantannie będą podlegały osoby, które przekroczyły granicę Polski (stanowiącą zarówno zewnętrzną jak i wewnętrzną granicę UE) samolotem, autobusem lub innym środkiem transportu zbiorowego – przez 10 dni, licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy. Takie same zasady dotyczą zarówno podróży do krajów Unii Europejskiej, jak i państw spoza Wspólnoty.

Kto będzie zwolniony z kwarantanny?

Od 28 grudnia kwarantanny, po przekroczeniu polskiej granicy w ramach wykonywania czynności zawodowych, nie muszą odbywać m.in.:

 • załogi statków powietrznych,
 • marynarze, rybacy oraz inni członkowie załóg statków morskich, oraz statków żeglugi śródlądowej, a także serwisanci statków oraz inspektorzy administracji morskiej lub uznanych organizacji w celu wykonania inspekcji
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego obsady pociągów oraz inni pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu towarowego

Ponadto z kwarantanny, po przekroczeniu polskiej granicy zwolnieni będą również:

 • osoby zaszczepione przeciwko COVID-19, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego
 • uczniowie pobierający naukę w Polsce i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami
 • studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, a także doktoranci kształcący się w Polsce
 • żołnierze, funkcjonariusze policji, Straży Granicznej, ABW, SOP oraz PSP wykonujący zadania służbowe
 • członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych
 • inspektorzy administracji morskiej
 • osoby, które wykonują prace w gospodarstwie rolnym znajdującym się po obu stronach granicy
 • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • osoby wykonujące za granicą prace związane z ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego
 • osoby biorące udział w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego, w międzynarodowych zawodach sportowych organizowanych na terytorium Polski
 • osoby wykonujące zawód medyczny, które uzyskały kwalifikacje do wykonywania danego zawodu poza terytorium Polski

Kwarantanna a izolacja

Warto dodać, że jeśli osoba na kwarantannie nie ma niepokojących objawów nie będzie miała wykonywanego testu na koronawirusa. Po 10 dniach zostanie automatycznie zwolniona z obowiązku jej odbywania. Przypominamy, żę kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej, z powodu narażenia na zagrożenie. Izolacja natomiast to odosobnienie osoby, której pierwszy wynik testu w kierunku koronawirusa jest dodatni.

Czytaj też:
Ilu Polaków musi się zaszczepić, aby znieść obostrzenia? Minister zdrowia komentuje

Źródło: Straż Graniczna
 0

Czytaj także