Karta EKUZ niezbędna podczas podróży. Jak działa i jak ją wyrobić?

Karta EKUZ niezbędna podczas podróży. Jak działa i jak ją wyrobić?

Dodano: 
EKUZ
EKUZŹródło:Wprost / Magdalena Kmita-Kulesza
Nadchodzi lato, a wraz z nim urlopy. Część osób zdecyduje się na wyjazd za granicę. Dobrze w takiej sytuacji posiadać dokument uprawniający do skorzystania z opieki zdrowotnej. Tak właśnie działa karta EKUZ. Wyjaśniamy, jak ją wyrobić.

Karta EKUZ jest dokumentem uprawniającym do świadczeń zdrowotnych poza granicami kraju. Dzięki niej podlegamy zasadom opieki medycznej obowiązującym w danym kraju. Karta nie upoważnia jednak do leczenia planowanego na obczyźnie.

W jakich krajach obowiązuje EKUZ?

Dokument ten obowiązuje:

 • w większości krajów Unii Europejskiej;
 • na Islandii;
 • w Liechtensteinie;
 • w Norwegii;
 • w Szwecji;
 • w Wielkiej Brytanii.

Jednak nie są to jedyne miejsca, w których można skorzystać z tej karty. Jest ona ważna również na terytoriach zamorskich, takich jak:

 • Gwadelupa,
 • Gujana Francuska,
 • Madera;
 • Wyspy Kanaryjskie.

Karta EKUZ nie jest natomiast honorowana:

 • w Monako,
 • w San Marino,
 • w Watykanie,
 • na Wyspach Normandzkich
 • na wyspie Man.

Do czego uprawnia karta EKUZ?

Posiadając kartę EKUZ, możemy korzystać z zagranicznej służby medycznej. Obowiązują nas takie same zasady co obywateli danego kraju. Nawet jeśli dotyczy to obowiązku pokrycia kosztów za niektóre działania medyczne. Dla przykładu w Austrii musimy zapłacić za wezwanie karetki. W Niemczech natomiast płaci się za pobyt w szpitalu.

Istotne jest również to, że rozliczenie odbywa się pomiędzy instytucjami. Oznacza to, że w niektórych miejscach musimy samodzielnie zapłacić za całą wizytę lekarską. Zwrot kosztów następuje dopiero po powrocie do kraju. Należy wtedy złożyć do NFZ wniosek o refundację.

Ważną kwestią jest również transport chorych. Karta EKUZ nie obejmuje kosztów powrotu do kraju w przypadku zachorowania. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy leczenie za granicą jest droższe niż przewiezienie pacjenta do Polski. Wtedy można złożyć osobny wniosek o pokrycie kosztów przewozu do placówki medycznej w naszym kraju.

Karta ta nie obejmuje również ubezpieczenia w przypadku śmierci lub utraty bagażu medycznego. W takich sytuacjach konieczne jest ubezpieczenie komercyjne.

Kto może korzystać z EKUZ?

Karta EKUZ może zostać wydana każdej osobie, która jest ubezpieczona w systemie opieki zdrowotnej. Dotyczy to również osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Aby dokument ten był ważny, musimy mieć go przy sobie wraz z dowodem osobistym. W przypadku dzieci karta może być ważna z dowodem rodzica. Wydanie dokumentu jest bezpłatne.

Jak zdobyć kartę EKUZ?

Aby otrzymać kartę EKUZ, należy złożyć wniosek w Narodowym Funduszu Zdrowia. Można to zrobić:

 • osobiście, w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ;
 • przez elektroniczną skrzynkę pocztową ePUAP;
 • przez Internetowe Konto Pacjenta;
 • pocztą tradycyjną – na adres oddziału lub delegatury NFZ;
 • pocztą elektroniczną, lecz wyłącznie w przypadku pracowniczych wniosków.

Jeśli złożymy wniosek osobiście, możemy otrzymać kartę EKUZ od ręki. W innych przypadkach będziemy musieli poczekać od kilku do kilkunastu dni. Czasami konieczne może być dostarczenie dodatkowych dokumentów:

 • w przypadku uczniów i studentów – legitymacji potwierdzającej kontynuowanie nauki;
 • w przypadku osób pracujących – dokument A1 wydawany przez ZUS lub KRUS;
 • w przypadku bezrobotnych – dokument U2 wydany przez Urząd Pracy.

Przy innych sytuacjach to NFZ potwierdza prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych.

Jak długo ważna jest karta EKUZ?

Ważność karty EKUZ uzależniona jest od naszego wieku oraz tego, czy obecnie pracujemy, czy jesteśmy na emeryturze. Dla każdej grupy ustalone zostały inne terminy ważności dokumentu.

 • EKUZ dla emerytów, którzy ukończyli 60 lat (w przypadku kobiet) lub 65 lat (w przypadku mężczyzn) – 20 lat ważności karty;
 • EKUZ dla emerytów przed ukończeniem 60/65 roku życia – 5 lat;
 • EKUZ dla zatrudnionych lub prowadzących działalność gospodarczą – 3 lata;
 • EKUZ dla dzieci i młodzieży – do ukończenia 18 roku życia;
 • EKUZ dla rencistów – 18 miesięcy;
 • EKUZ dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy – dwa miesiące.

Czytaj też:
Powstała Karta Praw Chorego na Otyłość
Czytaj też:
Z takim dokumentem nie przekroczysz granicy. Lotnisko Chopina apeluje

Opracowała:
Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia