Pech nie ma wakacji. Jak ubezpieczyć się podczas urlopu?

Pech nie ma wakacji. Jak ubezpieczyć się podczas urlopu?

Dodano: 
Plaża
Plaża Źródło:Shutterstock / Salvador Aznar
Polacy odliczają dni do wymarzonych wakacji. Nikt nie chce nawet myśleć o psikusach losu w tej sytuacji. Ale niestety nieprzyjemne zdarzenia losowe nie mają urlopu. Wypadek komunikacyjny, doznanie niegroźnego urazu, a nawet pozornie błahe zagubienie bagażu mogą nie tylko skutecznie zepsuć wypoczynek, ale stać się również poważnym problemem.

Na polskim rynku polis turystycznych są dostępne różne rodzaje ubezpieczeń: od kosztów leczenia, od następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej, kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, zmiany rezerwacji oraz przerwania podróży, podróży samolotem. Możemy ubezpieczyć także swój bagaż, wykupić assistance czy autocasco.

Czym kierować się podczas zakupu ubezpieczenia turystycznego?

– Przed zakupem ubezpieczenia zastanów się, jakiego rodzaju ochrony potrzebujesz. Weź pod uwagę czynniki takie jak kraj docelowy wyjazdu, rodzaj wyjazdu (turystyczny, sportowy), czas trwania podróży, a także indywidualne potrzeby zdrowotne – radzi Lidia Wieczorek, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Turystycznych i Gwarancji TU Europa.

Podkreśla, aby sprawdzić dokładnie zakres ubezpieczenia.

– Sprawdź, jakie sytuacje są objęte ubezpieczeniem, a które są wyłączone. Ważne jest, aby ubezpieczenie pokrywało ewentualne koszty leczenia oraz transportu medycznego. Warto wybrać taki wariant ubezpieczenia, który zapewni również ochronę bagażu – dodaje Lidia Wieczorek. – Warto zainwestować w ubezpieczenie podróżne, które w razie choroby, wypadku czy innych nieprzewidzianych sytuacji, pomoże oszczędzić dużo więcej niż jego koszt.

Należy także dokładnie sprawdzić, czy ubezpieczenie obejmuje także wypadki, do których doszło po spożyciu alkoholu. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe wyłączają to ze swoich polis, w innych za taką opcję trzeba dodatkowo zapłacić.

Ubezpieczenie kosztów leczenia

Ubezpieczenie kosztów leczenia to najbardziej istotna kwestia dla turystów. Ważnym elementem jest suma ubezpieczeniowa, tzn. kwota, do której ubezpieczyciel pokryje koszty naszego leczenia za granicą. Im niższa cena ubezpieczenia turystycznego za granicą, tym niższa suma gwarancyjna. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego gwarantuje podróżnikom na terenie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego korzystanie ze świadczeń medycznych oferowanych w ramach bezpłatnej obsługi medycznej dostępnej w danym państwie. Jednak wiele państw europejskich posiada odmienny od polskiego system opieki zdrowotnej. Turystyczne ubezpieczenie daje pewność, że nie zostaniemy bez pomocy w kryzysowym momencie i pokryjemy koszty z polisy, a nie z własnej kieszeni.

Ogólne warunki ubezpieczenia i wyłączenia

Przed wyjazdem dobrze sprawdzić ogólne warunki danego ubezpieczenia, czyli warunki ubezpieczenia podróży oraz listy wyłączeń, które ubezpieczyciel zawarł w umowie. To w ogólnych warunkach ubezpieczenia zapisano zakres ochrony, czy obejmuje czynności wysokiego ryzyka (w tym sporty wysokiego ryzyka) albo kontuzje, które mogą wydarzyć się podczas pracy fizycznej. Ubezpieczenie podróżne obejmuje wiele sytuacji, jednak długa może być również lista wyłączeń, które uniemożliwią otrzymanie środków. Warto więc sprawdzić zakres ubezpieczenia i przekonać się, czy aktywności, które zamierzamy podejmować w trakcie wyjazdu, będą pokryte przez ubezpieczenie turystyczne.

Warto mieć assistance i autocasco

Assistance to pakiet ubezpieczeń w podróży odnoszący się do dodatkowych działań, które ubezpieczyciel zobowiązuje się wykonać w przypadkach określonych w umowie. Mogą dotyczyć organizacji wizyty lekarskiej w razie potrzeby, zapewnienia pomocy tłumacza, wskazania placówki do której ubezpieczony powinien się udać w razie utraty środków płatniczych lub dokumentów, zapewnienia noclegu i wyżywienia bliskiej osobie, kiedy jej pomoc jest niezbędna do załatwienia spraw związanych z przewiezieniem ubezpieczonego do Polski, czy nawet zapewnienie transportu zwłok do kraju.

Warto pomyśleć także o dodatkowym ubezpieczeniu auta, jeśli wybieramy się nim na zagraniczne wakacje. Assistance to nie to samo co autocasco. Assistance zapewnia pomoc w przypadku uszkodzenia pojazdu, natomiast autocasco pokrywa wypłatę odszkodowania w przypadku zniszczenia, utraty samochodu lub jego wyposażenia.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwego wypadku

Następstwa nieszczęśliwych wypadków zostały zdefiniowane jako trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego lub jego śmierć. Kluczową rolę odgrywa tutaj dokładne określenie, w jakich sytuacjach ubezpieczony może liczyć na uzyskanie odszkodowania.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej i zmiany rezerwacji

Ubezpieczenia na wakacje związane z opóźnieniami przylotów samolotów, nieprzewidzianych wypadków, które uniemożliwiają wyjazd, stają się coraz bardziej popularnymi produktami na polskim rynku. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych w swojej ofercie proponuje samodzielne ubezpieczenia od dodatkowych kosztów związanych z podróżą lub umożliwiają ich wybór w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Koszty rezygnacji z imprezy turystycznej dotyczą sytuacji nagłego zachorowania osoby bliskiej, która będzie wymagała opieki ubezpieczonego w najbliższym czasie, wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, konieczności pozostania w kraju ze względu na sprawy sądowe związane z wystąpieniem szkody na mieniu ubezpieczonego. Oprócz wymienionych przypadków ubezpieczyciel może zawrzeć inne przyczyny upoważniające do otrzymania zwrotu kosztów. W przypadku opóźnionego lotu rejsowego ubezpieczyciel w warunkach ubezpieczenia zaznacza, ile wynosi minimalny czas spóźnienia, po którego przekroczeniu będzie wypłacane świadczenie. Może być to zwrot kosztów podróży, ewentualnego dodatkowego noclegu i dodatkowego wyżywienia.

Ubezpieczenie turystyczne bagażu podróżnego

Ubezpieczenie bagażu podróżnego dotyczy utraty, uszkodzenia oraz jego zniszczenia w ściśle określonych warunkach: w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku, wypadku, nagłego zachorowania ubezpieczonego, pożaru, powodzi, huraganu, trzęsienia ziemi. Ubezpieczenie podróży nie zapewnia ochrony w przypadku klasycznej kradzieży. Jeżeli ktoś ukradnie nam bagaż bez użycia przemocy lub stracimy go w wyniku własnej nieroztropności, na przykład topiąc ulubiony aparat fotograficzny na dnie oceanu, to ubezpieczyciel nie jest zobligowany do wypłacenia świadczenia.

W ramach tego typu zabezpieczenia można wykupić ubezpieczenie smartfonu, sprzętu fotograficznego, przenośnych narzędzi audio lub laptopa. Na zbliżonych warunkach funkcjonuje ubezpieczenie na sprzęt sportowy.

– Dzięki odpowiedniemu planowaniu oraz dobremu ubezpieczeniu można odkrywać świat bez nadwyrężania domowego budżetu – podsumowuje Lidia Wieczorek.

Czytaj też:
Duże ułatwienia dla pasażerów. Linia lotnicza wprowadza rewolucyjne zmiany
Czytaj też:
Tłumy turystów na włoskiej wyspie. „Robi się coraz bardziej niebezpiecznie"

Źródło: WPROST.pl