Nowy trend na wakacje. Polacy polubili agroturystykę
Artykuł sponsorowany

Nowy trend na wakacje. Polacy polubili agroturystykę

Dodano: 
Źródło: MRiRW
Źródło: MRiRW 
Szukasz najlepszego miejsca na urlop? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca do spędzenia wakacji na wsi. Znajdziesz tam czyste powietrze, piękny krajobraz i smaczne jedzenie, a przy okazji wspomożesz rodzimą gospodarkę oraz polskich rolników i przedsiębiorców.

Agroturystyka z każdym rokiem staje się popularniejsza. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2020 roku działalność agroturystyczną w Polsce prowadziło blisko 8 tysięcy gospodarstw. Największa ich liczba znajduje się w województwach: małopolskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim. I nic dziwnego, to bowiem typowo wakacyjne regiony, a kwatery agroturystyczne są w dużej mierze obiektami sezonowymi. Stąd też najwięcej turystów nocuje w nich w miesiącach letnich.

Ale turystyka na polskiej wsi opłaca się nie tylko w wakacje, ale w ciągu całego roku kalendarzowego – i to zarówno wypoczywającym, jak i tym, którzy zainwestowali w gospodarstwa agroturystyczne. Sprawdźcie sami!

Domowy hotel na wsi

Bliskość przyrody, spokojne otoczenie oraz możliwość spróbowania prostego życia poza miastem dla wielu osób stanowi bardzo kuszącą perspektywę. Zacznijmy jednak od początku, czyli od wyjaśnienia, czym właściwie jest agroturystka i jakie są jej zalety. Termin agroturystyka jest dla większości powszechnie znany i odnosi się do najpopularniejszej formy odpoczynku na obszarach wiejskich, gdzie nadal produkcja rolnicza i hodowla zwierząt wyznacza rytm życia. W jej zakres wchodzą noclegi, wyżywienie a dla chętnych udział w pracach gospodarskich, czyli wszystko, co można zaoferować turyście, by był zadowolony z wypoczynku.

Co istotne, walory turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, w naturalny sposób korespondują z ideą Europejskiego Zielonego Ładu, kultywując np. różnorodność biologiczną. To właśnie tutaj wypoczywający mają okazję zobaczyć, poczuć, dotknąć i skosztować prawdziwej natury, napić się kawy na tarasie, urządzić piknik na polanie czy zjeść kiełbasę prosto z ogniska.

Źródło: MRiRW

Specjalizacja oferty turystycznej na obszarach wiejskich daje także możliwość realizacji pasji takich jak jeździectwo, wędkarstwo, grzybobranie czy też inny rodzaj aktywnego wypoczynku, który staje się coraz bardziej popularny w polskim społeczeństwie. Z kolei poprzez smaki, zapachy i całą gamę wrażeń turyści poznają lokalną kuchnię. Promowana jest przede wszystkim ekologiczna żywność oraz produkty regionalne i tradycyjne. Produkty wyróżnione znakami potwierdzającymi wysoką jakość wyrobów rolno-spożywczych stanowią element uzupełniający przekaz promocyjny turystycznej oferty obszarów wiejskich.

Źródło: MRiRW

Osoby korzystające z agroturystyki doceniają wakacje na wsi za ich prostotę, autentyczność i za to, że są szczególnie relaksujące. A przy okazji wspomagają polską gospodarkę oraz polskich przedsiębiorców i rolników.

Odpoczynek na wsi w czasie pandemii

Odkąd borykamy się z pandemią, nasz tryb życia uległ znacznej reorganizacji. Musieliśmy zmienić codzienne funkcjonowanie, nastawić się na innego rodzaju rozrywkę niż do tej pory, przeorganizować naukę i pracę. I mimo że tymczasowo wszystko wydaje się powoli wracać do normy, to w wielu przypadkach praca zdalna zostanie z nami na dłużej. Co jest także szansą dla agroturystyki. Obecnie można pracować w międzynarodowej korporacji siedząc przy drewnianej ławie na ganku wśród zieleni. Wystarczy tylko dobry internet, który staje się coraz powszechniejszy także na wsi.

Malownicze widoki z okna i rozchodzący się śpiew budzących nas z rana ptaków to argument z pewnością przemawiający do wszystkich, którzy chcą odpocząć od zgiełku miasta. Tym bardziej, że właśnie rozpoczęły się wakacje, które – jak wynika z badania Payback Opinion Poll – grubo ponad połowa Polaków, bo aż 64 proc., planuje spędzić w kraju. Powodem zazwyczaj są obawy o zdrowie, nadmiar pracy oraz brak funduszy.

Szansę na takie właśnie spędzenie wolnego czasu daje turystyka wiejska, w tym agroturystyka. Polska branża turystyczna wespół z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowała szczegółowe zalecenia i wytyczne dla prowadzenia działalności w sytuacji epidemii. Odpoczywający na wsi mogą się więc czuć bezpiecznie. Ponadto należy także pamiętać o możliwościach, jakie daje Polski Bon Turystyczny, który powstał właśnie po to, by wesprzeć w czasach epidemii rodzimy przemysł turystyczny, także na polskiej wsi. Ci, którzy chcą zrealizować bon, mają do wyboru kilkaset kwater agroturystycznych.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca wszystkich do skorzystania z oferty gospodarstw agroturystycznych. Taki wybór, to przejaw solidarności. To wykorzystanie rządowego wsparcia z korzyścią dla nas, a jednocześnie dla rolników. To budowa nowych więzi społecznych i zrozumienia wzajemnych zależności. To wreszcie przejaw współczesnego patriotyzmu, patriotyzmu konsumenckiego. Bowiem powstanie jednego gospodarstwa agroturystycznego angażuje do współpracy całe otoczenie – dostarczające żywności i wspomnianych wcześniej usług. Od każdego z nas zależy czy kryzys, spowodowany pandemią, będzie miał mniej lub bardziej odczuwalne skutki.

Źródło: MRiRW

Pozytywny wizerunek polskiej wsi

Wieś przez Polaków jest postrzegana coraz bardziej przychylnie. Życie na wsi pod wieloma względami jest lepsze niż miejskie. Kojarzy się ona ze zdrowym stylem życia, ale także z pracą i trudem. Niemałą rolę w takiej korzystnej ocenie odgrywa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które szczególne znaczenie przykłada do budowania pozytywnego wizerunku polskiej wsi. W tym kontekście podejmowane są działania, które mają na celu m.in. wykorzystanie potencjału polskiej wsi na rzecz rozwoju sektora turystycznego oraz rozwoju turystycznych funkcji obszarów wiejskich. W kierunek ten wpisuje się turystyka wiejska, w tym agroturystyka, które oferują atrakcyjny produkt turystyczny, podkreślając charakterystyczne walory dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i przyrodniczego polskiej wsi.

Ma to również swoje odzwierciedlenie w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w którym istnieje możliwość otrzymania wsparcia finansowego na przedsięwzięcia powiązane bezpośrednio lub pośrednio z rozwojem turystyki wiejskiej. Jest to możliwe w ramach priorytetu 6: „Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich”. W tym priorytecie zaprojektowano trzy działania, w ramach których przewidziane zostały operacje dotyczące turystyki na obszarach wiejskich tj.: premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich oraz Leader.

Istotne znaczenie dla utrwalenia walorów turystycznych wsi ma równocześnie realizacja PROW 2014-2020 w odniesieniu do ochrony środowiska przyrodniczego na obszarach wiejskich. Pozytywny wpływ mają także instrumenty PROW 2014-2020 w zakresie transferu wiedzy i doradztwa, w tym zagadnienia związane ze środowiskowym oddziaływaniem rolnictwa, wdrażaniem innowacyjności czy poprawą pozycji rynkowej producentów rolnych poprzez skrócenie łańcuchów żywnościowych. Ale to nie wszystko!

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, mając na celu kreowanie wizerunku obszarów wiejskich, jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje oraz podnoszenie rangi turystyki wiejskiej i agroturystyki w środowisku sektora turystycznego, od 2016 r. realizuje projekt „Odpoczywaj na wsi”. Projekt skierowany jest przede wszystkim do Polaków z większych i średnich miast, niemających kontaktu z obszarami wiejskimi, a szukających na imprezach turystycznych niestandardowych form na spędzenie wolnego czasu. W ramach projektu realizowane są różne działania informacyjno-promocyjne oraz z zakresu integracji międzyinstytucjonalnej.

Nie wszyscy bowiem zdają sobie sprawę z tego, że polska wieś jest wciąż unikatem w Europie. To ona była i jest dziś przechowalnią polskości. Dziś, kiedy często poszukujemy swoich korzeni warto się wybrać na polską wieś właśnie – bo tam je na pewno można znaleźć.